‘Omdat versterking van het eigen vermogen weer veel wegen opent’

Van Weijs

Bosscheweg 63

5261 AC VUGHT

T 073-8514130

073-8514133

 

Prins Hendrikweg 10
2202 EB NOORDWIJK

T/F 071 3625460

 

E info@vanweijs.nl


Failliet gaan of doorstarten

Het aantal faillissementen blijft stijgen, met recent 11% aldus de Kamers van Koophandel. De ondernemer staat hierna met lege handen. Maar er is een alternatief, een doorstart kan de levensvatbare onderdelen van een bedrijf redden. Wat is een doorstart, bij welke bedrijven kan het, en wat zijn de argumenten voor en tegen? De redactie van BusinessCompleet.nl zet het op een rij.

 

Doorstart

Als een onderneming hoge schulden heeft en in zijn huidige vorm niet meer levensvatbaar is, wordt er vaak een doorstart gemaakt. De oude onderneming gaat dan failliet. De activiteiten worden geheel of gedeeltelijk voortgezet in een afgeslankte nieuwe onderneming, met minder personeel en zonder de schuldenlast van de oude onderneming. De levensvatbare onderdelen worden meestal tegen gunstige voorwaarden gekocht uit de failliet verklaarde boedel.
Een voorbeeld hiervan is het in 2009 failliet verklaarde kledingmerk Oilily, waarvan de merkrechten uit de “faillissementsboedel” teruggekocht zijn door de eerste oprichters van het bedrijf. Hiermee is de basis gelegd voor een eventuele doorstart van het kledingmerk.

Mogelijk bij NV of BV

Een doorstart is mogelijk bij een onderneming met een rechtspersoonlijkheid, zoals een BV en een NV. Voorwaarde is wel dat de directeur-grootaandeelhouder niet hoofdelijk aansprakelijk is voor de onderneming en de onderneming geen aanzienlijke vordering heeft op de dga.
De voorwaarde van een doorstart is namelijk ook dat de ondernemer geen onbehoorlijk bestuur te verwijten valt, óf dat er sprake is van opzet om zo de schulden goedkoop de saneren. In dat geval kunnen de schuldeisers eventueel alsnog de ondernemer  privé aanspreken om hun vorderingen te incasseren. Het aantonen van onbehoorlijk bestuur of opzet is echter vaak een lastige zaak voor de curator of de schuldeisers.

Bijna onmogelijk bij eenmanszaak en vof
Bij een eenmanszaak en een v.o.f. is een doorstart bijna onmogelijk, vanwege de hoofdelijke aansprakelijkheid. Als een eenmanszaak failliet gaat, geldt dat ook voor de eigenaar van die zaak. Is hij in gemeenschap van goederen getrouwd, dan is daarmee ook de huwelijkse gemeenschap failliet. Is de eigenaar echter onder huwelijkse voorwaarden getrouwd, en is de partner niet op een andere manier aansprakelijk voor de financiering van de onderneming, dan blijft de niet ondernemende partner buiten het faillissement. In dat geval is een doorstart niet onmogelijk.

 

Argumenten voor een doorstart
Schulden kwijt; De schulden van de oude onderneming blijven achter in het faillissement. 

Overtollig personeel kwijt; De personeelsleden zijn in dienst bij de oude onderneming, die failliet gaat. De nieuwe onderneming neemt alleen de noodzakelijke nieuwe werknemers aan.
Andere financiële/contractuele verplichtingen kwijt; Ook andere verplichtingen van de oude onderneming blijven achter in het faillissement. Denk daarbij aan de (te dure?) huur van het bedrijfspand, het leasewagenpark, leverancierscontracten en dergelijke.

Verliesgevende onderdelen kwijt; De niet renderende bedrijfsonderdelen worden achtergelaten in de failliete onderneming.

Weer een levensvatbaar bedrijf; De kernreden van een doorstart is dat het nieuwe bedrijf weer levensvatbaar is.

 

Argumenten tegen een doorstart

Onzekerheid bij personeel; Onzekerheid over salarisbetalingen en over de vraag wie er wel en niet meegaan in het nieuwe bedrijf, kan vooral onder goed personeel zorgen voor een ongewenste uitstroom.

Goede naam aangetast; Een faillissement staat niet mooi op de conduitestaat van een bedrijf. Het tast de goede naam en het vertrouwen in de onderneming aan.

Onbetaalde leveranciers willen mogelijk niet leveren; De leveranciers van de oude onderneming hebben niet al hun rekeningen betaald gekregen, en zien wellicht een deel van hun geld nooit meer terug door het faillissement. Dit kan er toe leiden dat ze niet meer willen leveren aan de nieuwe onderneming of aanvullende (financiële) eisen stellen.

Klanten lopen mogelijk weg; Klanten van de oude onderneming willen soms niet meer in zee met de nieuwe onderneming, omdat zij door het faillissement hun vertrouwen zijn kwijtgeraakt.


Algemeen advies
Een doorstart kent veel fiscale en vooral juridische aspecten, om maar niet te zeggen haken en ogen. Het is zeker geen proces waarvoor een “vaste procedure” geldt of waarvoor u doormiddel van het invullen van een formulier bij de rechtbank in aanmerking komt. Overlegt u daarom altijd met een fiscaal of juridisch adviseur om te kijken hoe uw bedrijf het beste financieel gesaneerd kan worden.

De kredietcrisis heeft ook veel andere mogelijkheden gecreëerd, doordat de overheid specifieke regelingen heeft getroffen om in extra zwaar weer het hoofd boven water te houden. De werktijd verkorting en de uitgestelde btw betaling zijn hier een voorbeeld van.


Meer nieuws